Karides ve alternatif balık türleri için İSTE-DÜM bilimsel araştırmalar yapacak

İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Ürünleri Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSTE-DÜM) Yönetmeliği Resmi Gazete’nin 3 Mayıs 2020 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yayımlanan Yönetmelikle İSTE-DÜM’ün amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

İSTE-DÜM’ün ilk amacı Doğu Akdeniz için ekonomik değeri yüksek olan karides ve alternatif balık türleri üzerinde bilimsel araştırmalar yapmak, yaygınlaştırmak ve geliştirmek, bu türlerin bölgede yetiştiriciliğinin artırılmasına yönelik pilot bir üretim merkezi oluşturmak, bu konuda eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek olarak açıklandı.

Merkezin diğer amaçları ise;

” Merkezin çalışma alanlarında bilimsel faaliyetlerin nitelik ve niceliğinin artırılmasına katkıda bulunmak.

Merkezin çalışma alanlarında laboratuvar kurmak ve araştırma altyapısı oluşturmak.

Kamu kurumları ve özel sektör girişimcileri ile araştırmacıların Merkezin çalışma alanlarındaki üretim ve araştırma taleplerini ilgili mevzuata uygun olarak karşılamak.

Ulusal ve uluslararası düzeyde kuruluşlar ve üniversiteler ile disiplinlerarası ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesi konusunda İSTE Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ile işbirliği yapmak ve çalışmalar yürütmek.

Patent, lisans anlaşmaları, faydalı model, teknoloji transferi konularında Üniversitenin fikri ve sınai mülkiyet politikalarına uygun olarak İSTE-TTO ile işbirliği yapmak.

Üniversitenin ulusal ve uluslararası düzeyde projeler yapabilme ve yürütme kapasitesini artırmak için çalışmalar yapmak” olarak ifade edildi.

Paylaşın...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *