Cebike’ye Şehir Hastanesi Projesinde Gelişme

İskenderun’un Düğünyurdu (Cebike) Mahallesi’ne yapılacak Şehir Hastanesi’nin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı.

Resmi kayıtlarda 600 Yataklı olarak kayıtlı Şehir Hastanesinin her iki imar planlı askı sürecinde iken Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 2813 ada 1 no’lu parselde mevcut durumda yer alan ve faal durumda çalışan Teknik Altyapı Alanının planda gösterilmemesine itiraz etti.

TOKİ’nin itirazı sonrası yapılan değişiklikler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından değerlendirilerek kabul edildi.

Gelinen aşamada 1200 Yataklı olarak inşa edilmesi ve ileriki yıllarda “Eğitim ve Araştırma Hastanesi” statüsüne dönüştürülmesi beklenen İskenderun Şehir Hastanesinin Nazım İmar ve Uygulama İmar planları Hatay Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 19 Temmuz 2022 tarihi itibariyle otuz gün süreyle askıya çıkarıldı.

HABER : ALİ GEZ

Paylaşın...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *