Cebike’ye Şehir Hastanesi Projesinde Gelişme

İskenderun’un Düğünyurdu (Cebike) Mahallesi’ne yapılacak Şehir Hastanesi’nin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama…