Müftü Ömer Faruk Bilgili görevde…

Önceki Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu’nun Diyanet İşler Başkanlığı Merkez Müftülüğü’nde görevlendirilmesi sonrasında Tokat İl Müftüsü iken Hatay İl Müftüsü olarak atanan Ömer Faruk Bilgili 2 Haziran 2020 günü görevine başladı.

Hatay İl Müftüsü Bilgili göreve başlaması nedeniyle yayımladığı mesajında “Gayemiz milletimize  hizmet etmektir” ifadesini kullanarak şunları kaydetti :

“Bizleri Din-i Mübin-i İslâm’a, Aziz Milletimize ve Anadolu’da ilk mescidin bina edildiği kadim şehrimiz Hatay’a hizmet etme bahtiyarlığını lütfeden Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun!

Ümmeti olmakla iftihar ettiğimiz Hatemü’l-Enbiya Muhammed Mustafa (s.a.v) Efendimiz başta olmak üzere, İslam’ı insanlığa tebliğ eden, rahmet mesajlarını öğreten, insanlığın kutlu rehberleri olan bütün peygamberlere salat ve selam olsun!

Güzel ülkemizin her köşesinin meşhur olan farklı bir ürünü, özelliği ve güzelliği vardır.

Ancak; her şehrimizi özel ve güzel kılan ortak değerimiz, insanımızdır. Çünkü zaman ve mekân, içindeki insanla anlamlı ve değerlidir.

Tokat İl Müftülüğü görevini ifa etmekteyken, Hatay’ımızın özel ve güzel insanlarına hizmet etme şerefine nail olduk.

İnsanlığın kadim, pek çok renginin ahenk içinde sergilendiği bu şehrin eşsiz tablosunun bir parçası olmak, bizim için en büyük mutluluktur.

Öncelikle böylesine sorumluluğu ağır, ancak şerefi bir o kadar büyük olan bu vazifeye şahsımı layık gören, bizlere güven ve itimat duyan, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bütün devlet büyüklerimize ve Diyanet İşleri Başkanımıza en kalbî şükranlarımı sunuyorum.

Yüce Rabbimiz, bu kutlu vazifemiz esnasında, bizleri bir an olsun istikametten ayırmasın.

Tevfik ve inayetini üzerimizden hiçbir zaman eksik etmesin.

Bizleri, kendi rızasına ulaştıracak amellere, Hataylı kardeşlerimize faydalı olacak hayırlı ve etkin hizmetlere, hep birlikte muvaffak kılsın.

Diyanet İşleri Başkanlığımız, günümüzde sadece yerel ölçekte değil aynı zamanda küresel ölçekte hizmet sunan bir kurumdur.

Başkanlığımız, dolasıyla taşrada İl Müftülüklerimiz sadece ülkemizi ve milletimizi değil, aynı zamanda, İslâm dünyasını ve topyekûn insanlığı ilgilendiren temel sorunlara dikkatleri çekmekte ve bunların bertaraf edilmesine yönelik, adımlar atmaktadır.

Bir taraftan toplumumuzu din konusunda doğru bir şekilde bilgilendirmeye, milletimizin manevi hayatını ve değerlerini diri tutmaya çalışırken,

Diğer taraftan, milletçe birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi pekiştirme bağlamında çok önemli etkinlikler gerçekleştirmektedir.

Bir taraftan, coğrafyamızdaki terör, şiddet, vahşet olayları karşısında sesini en yüksek düzeyde çıkararak milletimizin yardım elini mazlumlara, mağdurlara, çaresizlere ulaştırırken,

Diğer taraftan da, her geçen gün insanlığı saran küresel kötülüklere karşı, bir iyilik hareketi olarak varlığını sürdürmeye devam etmektedir.

Şüphesiz, Başkanlığımızın / İl Müftülüğümüzün bu hizmet anlayışı içerisinde, din görevlileri olarak her birimize büyük görevler düşmekte, hepimizin omuzlarında ağır bir yük bulunmaktadır.

Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da bütün gayretimiz, nitelikli din hizmeti vererek, şehrimizin güzelliğine katkı sağlamaya yönelik olacaktır.

Bu süreçte kitabı rahmet, peygamberi rahmet olan dinimizin, rahmet mesajı söylem ve eylemlerimizin esasını teşkil edecektir.

Hiçbir insanı öteki olarak görmediğimizden, kimseyi ötelemeden; İnsan olmayı merkeze alarak, kimseyi kötülemeden, yermeden, değer üretmeye çalışacağız.

Geniş bir kalbin alacağı insan sayısının, geniş bir dünyadan daha fazla olduğunu hiç unutmayacağız.

Bizim görev alanımız gönüller dünyasıdır. Görevimizi ve sorumluluğumuzu hakkıyla yerine getirebilmek ve başarılı olmak için, öncelikle gönül insanı olarak, gönüllere girmemiz gerektiğini biliyoruz.

Bu yolculukta tek hedefimiz göze değil, gönle girmektir. Kalp kırmak değil, kalp kazanmaktır. Yüzlerde mutluluk tebessümü bırakmaktır. Rabbimize içtenlikle yapılan her yakarışta ve her duada anılmaktır.

Bizler, Yüce dinimiz İslam’ın rahmet yüklü mesajlarını insanımıza aktarırken, milletimize din hizmeti sunarken, Kuran ve Sünnet merkezli, ahlak eksenli bilgiden bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da,  asla ayrılmayacağız.

Bu süreçte14 asırlık dinî gelenek ve tecrübemizi bir kenara bırakmadan, tarih boyunca Müslümanların çoğunluğunun benimsediği İslâm’ın ana çizgisinden kopmayan bir hizmet anlayışı, ana şiarımız olacaktır.

Din Hizmetimizi her daim, insan odaklı, kuşatıcı, birleştirici, bütünleştirici ve kucaklayıcı bir anlayışla sürdüreceğiz.

Nefret ettirici değil müjdeleyici; zorlaştırıcı değil kolaylaştırıcı, ayrıştırıcı değil, bütünleştirici olmak, hikmetli bir dil kullanmak, hizmetimizin olmazsa olmazları, olacaktır.

Bütün bu hususları göz önünde bulundurarak, başta şahsım olmak üzere, İl Müftülüğümüzün her kademesinde görev yapan din görevlisi arkadaşlarımla, zihin birliği, gönül birliği, el birliği içerisinde, ekip ruhuyla, birbirimizin görüş ve düşüncelerine değer vererek, saygı ve anlayış çerçevesinde, hep birlikte güzel hizmetler sunacağımıza olan inancım, sonsuzdur.

Aziz Milletimiz, tüm fertleriyle Çanakkale’de, Sakarya’da, İstiklal Harbinde ve 15 Temmuz’da varlığımıza ve değerlerimize hayâsızca saldıranlar karşısında dünyaya kahramanlık ve asaletin ne demek olduğunu göstermiştir.

Bu özelliğiyle her türlü fedakârlık ve gayreti hak etmektedir. Bu fedakârlığı göstermeye her zaman ve her yerde, hazır olduğumuzu ifade etmek isterim.

Kısaca, ifa edeceğimiz Din Hizmeti;

* Sürdürülebilir olacaktır,

* Ölçülebilir olacaktır,

* Uzlaşılabilir olacaktır,

* Ulaşılabilir olacaktır,

* Anlaşılabilir olacaktır,

Bu duygu ve düşüncelerle yeni görevimizin, şahsıma, güzel şehrimiz Hatay’a, bütün din görevlisi arkadaşlarıma ve Aziz Milletimize hayırlara vesile olmasını, Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.

Bugüne kadar din-devlet, vatan-millet, ezan, bayrak ve mukaddes değerlerimiz için kanlarını ve canlarını feda eden aziz şehitlerimize, Hatay’a hizmet etme bahtiyarlığına erişip de, ebediyete irtihal eden din görevlilerimize ve bütün geçmişlerimize Rabbimizden rahmet; hayatta olanlara sağlık ve hayırlı ömürler diliyorum.

Bugüne kadar Hatay İl Müftülüğü görevini ifa edip, bu görevi bugün bize bırakan değerli İl müftümüz Hamdi Kavillioğlu’na, hizmetlerinden dolayı şahsım ve kurumumuz adına teşekkürlerimi arz ediyorum.

Ya Rabbi, girdiğim yere doğruluk ve güzellikle girmeyi; oradan ayrılırken de, aynı şekilde doğruluk ve güzellikle ayrılabilmeyi nasip eyle diye dua ediyor,

Herkese selam, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum.”

Paylaşın...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *