Bıçak Eti Deldi Kemiğe Dayandı !

2021 Tüm Emekliler Sendikası İskenderun Şube Başkanı Mustafa Çankaya, basına ve kamuoyuna hitaben emeklilerin mağduriyetini içeren açıklama yaptı.

Başkan Çankaya basın açıklamasında,

“TÜİK’in sahte hesabına göre yıllık enflasyon yüzde 64,77 son 6 aylık dilimde ise yüzde 37,57 olarak açıklandı.

BAĞ-KUR ve işçi emeklileri için kök maaşlarına yapılacak yüzde 37,57 zam ile milyonlarca emeklinin maaşları taban emekli maaşının çok altında kalacaktır. Yani zam alamayacaklar.

Memur emeklileri ise yüzde 12 toplu sözleşme farkı ile yüzde 49,25 zam alacaklar.

ENAG’a göre yıllık enflasyon yüzde 127,21. Biz bunun gerçek enflasyon olduğunu biliyoruz.
İTO’ya göre yıllık enflasyon yüzde 74,88.

Ortalama ücrete dönüşen asgari ücret ise 17 bin 2 Lira oldu ve bu ücret artık 6 ay değil, bir yıl boyunca geçerli olacak.

TÜRK-İŞ’e göre Aralık 2023 de açlık sınırı 14 bin 431 Liradır. 1 Ocak itibariyle yapılan zamlarla bu oran daha da yükseldi.

TÜİK’in sahte enflasyon hesapları, milli gelir artışından pay verilmemesi, 2008’de 5510 sayılı kanunu çıkararak ABO’yu yüzde 28’lere kadar düşürmeleri ve gerçek bir intibak yasasını defalarca söz vermelerine rağmen bir türlü çıkarmayarak, asgari ücretten yüksek olan en düşük emekli maaşı süratle asgari ücretin yarısının da altına düşürüldü.

Biz bıçağın etimizi delip, kemiğimize kadar dayandığını bizzat yaşamımızdan biliyoruz. Görüldüğü gibi resmi rakamlar da bu gerçeği açıkça gösteriyor.

İktidar TÜİK’in ısmarlama sahte rakamları üzerinden yapacağı zam ile sadece milyonlarca emekli, dul ve yetimin yoksulluğunu daha da ağırlaştıracağını bildiği için defalarca uyguladığı gibi, örneğin EYT meselesini çözerken!, örneğin ek zam yerine bir defalık 5 bin Liralık ikramiye de emeklileri çalışan – çalışmayan diye bölüp, parçalayarak yönetme politikası gibi emeklileri de, hatta çalışanlar ve emeklileri, örneğin kamu çalışanlarına verilen ve emekli kamu çalışanlarına verilmeyen 8 bin 77 Lira, bölerek zam yapmaktadır.

Çünkü yapacağı zam ile milyonlarca emekliyi açlık sınırı olan 14 bin 431 Liranın oldukça altında, hatta açlık sınırı altında kalan asgari ücretinde oldukça altında bir yaşama mahkum ettiğini biliyor.

Biz de biliyoruz ki yıllardır TÜİK’e açıklatılan sahte enflasyon rakamları ve milli gelir artışının maaşlarımıza yapılan zamlara yansıtılmamasıyla Aralık 2023 itibariyle 47 bin Lirayı geçen yoksulluk sınırının üstünde maaş alan emekli sayısı yüzde 1’lere kadar indi.

Halbuki bizler emekli olduğumuzda insan onuruna yaraşır bir yaşamın bedelini çalıştığımız dönemde fazlasıyla ödedik.

İşçisiyle, işvereniyle dünya ortalamasının oldukça üstünde primlerimizi peşinen ödedik.

Prim ödeme gün sayılarımızda Türkiye’deki ortalama yaşam süresi gelişmiş kimi ülkelerle kıyaslandığında gelişmiş ülkelerle aynı seviyede.

Tüm bu gerçeklere rağmen SGK zararda, emekliler merkezi bütçeye yük oluyorlar deniyorsa, bizler değil, kestiği yüksek primlerle çok güçlü bir mali yapısı olması gereken SGK’nın zararının sorumlusu kurumun fonlarını, yani bizden kesilen primleri yandaşlarına enflasyonun çok altında kredi adı altında yağmalatan iktidarlardır.

Bir sosyal devlette asgari ücret işe yeni başlayan genç işçilere işte tecrübe kazanacağı kısa bir süre ödenecek asgari şartlarda yaşamasını sağlayacak ücrettir ve bu ücret asla açlık sırını altında olmaz.

Yine bir sosyal devlette ömrünü ülkesinin kalkınması, gelişmesi için çalışarak geçirmiş bir emekliye ödenecek maaş bırakın asgari ücretin altında olmasını, asgari ücret ile aynı seviyede olması dahi asla kabul edilemez.

İktidarın acımasızca uyguladığı neoliberal politikalar emeklileri öylesine çaresiz bir duruma getirdi ki 7 bin 500 Lira gibi emeklilere yönelik bir ekonomik soykırıma dönüşmüş en düşük maaş yüzünden pek çok emekli en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını dahi önermeye başladı.

Biz bedelini peşin olarak ödediğimiz insanca yaşamamıza yetecek bir maaş istiyoruz.

Bu maaş artışının da iktidarın denetimindeki bir kuruma açıklatılan sahte oranlarla, iktidar sahiplerinin insafına göre belirlenmesi yerine emekli sendikası ile toplu sözleşme masasında belirlenmesini istiyoruz.

9 Milyonu geçkin emekli, dul ve yetim için 7 bin 500 Liranın altında olan maaşlarına (kök maaş) yapılacak yüzdeli bir zam herhangi bir artışa yol açmayacak.

Bu nedenle en düşük kök maaş asgari ücret seviyesine çıkarılıp, gerçek 6 aylık enflasyon oranında esnafıyla, işçisiyle, kamu emekçileriyle, emeklileri bölmeden hepsine yapılmalıdır.

Çünkü markete, mağazaya veya pazara gittiğimizde kasiyer aldığımız ürünleri bizlerin 4A, 4B veya 4C’li emekli olduğumuza göre fiyatlandırmıyor.

Torunlarımıza harçlık veremez, çocuklarımızın desteğine muhtaç hale düşürüldük.

Çocuklarımız da yardım edemez haldeyse ilerlemiş yaşımızda iyice azalmış fiziksel gücümüz ve zayıflamış reflekslerimizle daha fazla iş kazası riskine rağmen çalışmak zorunda olduğumuz bir yaşamı asla hak etmedik.

2021 Tüm Emekliler Sendikası olarak emeklilerin her geçen gün daha fazla yoksullaştırılmasına karşı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm emekli sendikaları, dernekleri ve platformlarıyla alanlarda birlikte mücadeleyi yükseltmek için üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getireceğiz” ifadelerine yer verdi.

Paylaşın...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *