Meydan Mahallesi’ndeki 18 Hektarlık Alanın Uygulama İmar Planına İtiraz

Mimarlar Odası İskenderun Temsilciliği, #İskenderun#Meydan Mahallesi 3587 Parsel ve çevresini kapsayan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na dair itiraz etti.

Başkan Koray Tanın imzasıyla İskenderun Belediyesi’ne iletilen 22 Haziran 2023 tarihli itiraz dilekçesi’nde;

* Planın birtakım eksiklikler ve çelişkiler içerdiği,

* Yerel topluluğun ve çevrenin yararına olmadığı,

* Planın yasal ve teknik gerekliliklere tam olarak uymadığı konusunda ciddi endişeler ifade edildi.

Haber: Ali GEZ

Paylaşın...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *