Meydan Mahallesi’ndeki 18 Hektarlık Alanın Uygulama İmar Planına İtiraz

Mimarlar Odası İskenderun Temsilciliği, #İskenderun#Meydan Mahallesi 3587 Parsel ve çevresini kapsayan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na…