2023’ün İlk Meclis Toplantısında Yoğun Gündem

İskenderun Belediye Meclisi, 2023 yılının ilk toplantısını Belediye Başkanı Fatih Tosyalı Başkanlığında 4 Ocak 2023 Çarşamba günü yapıyor.

Belediye Meclis Salonunda saat 14.00’da yapılacak toplantı gündeminde görüşülecek konular şöyle duyuruldu :

 1. İskenderun sınırları içerisinde “İskenderun İlçesi V. Etap (Kent Merkezi) 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.
 2. İskenderun sınırları içerisinde “İskenderun İlçesi VI. Etap (Büyükdere Mahallesi) 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.
 3. Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Belediye Hizmet Binası bitişiğinde, Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün bulunduğu Sanat Galerisi (Eski Evlendirme Dairesi) olarak kullanılan binanın, iş yurtlarında üretilen ürünlerin satışı için mağaza olarak kullanılması maksadıyla Adalet Bakanlığı İskenderun M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğüne 31 Mart 2024 tarihine kadar bedelsiz olarak tahsis edilmesi ve Belediye Başkanına Tahsis Protokolünü imzalama yetkisi verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü teklifi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.
 4. Belediye Meclisinin 2023 Yılı içerisinde izin yapıp yapmayacağının, izin yapılacak ise izin yapacağı ayın belirlenmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi.
 5. Denetim Komisyonunda görev yapmak üzere üye sayısının belirlenmesi ve üye seçimi ile ilgili yapılacak gizli oylama hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi.
 6. Belediye Meclisimizin 2022 yılı içerisinde yapılan 15 toplantının 12’sine katılmadığı tespit edilen Belediye Meclis Üyemiz İlhan Cengiz GÜRPINAR’ın savunmasının okunması ve meclis üyeliğinin düşürülüp düşürülmemesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi.
 7. Belediye Meclisimizin 2022 yılı içerisinde yapılan 15 toplantının 12’sine katılmadığı tespit edilen Belediye Meclis Üyemiz Abidin GÜNEY’in savunmasının okunması ve meclis üyeliğinin düşürülüp düşürülmemesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi.                                                
 8. İskenderun sınırları içerisinde “İskenderun İlçesi 1. Etap (Karayılan Mahallesi) 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı” ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.
 9. İskenderun sınırları içerisinde “İskenderun İlçesi II. Etap (Azganlık Mahallesi) 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı” ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.
 10. İskenderun sınırları içerisinde “İskenderun İlçesi III. Etap (Sarıseki Mahallesi) 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı” ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.
 11. İskenderun sınırları içerisinde “İskenderun İlçesi IV.Etap (Bekbele Mahallesi) 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı” ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.
 12. İskenderun Karayılan Mahallesi 506 ve 1306 parseller önü liman amaçlı kullanılmak üzere sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.
 13. Denizciler Mahallesi sınırları içerisinde 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı paftaları, plan açıklama raporu ve ekleri 30 gün süre ilan edilmiş olup, askı ilan süresi içerisinde yapılan 9 adet itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.
 14. Barbaros, Cumhuriyet, Pirireis, Kurtuluş, Hürriyet, Süleymaniye, Yenişehir, Savaş ve Çay Mahallelerinin bölge otoparklarının belirlenmesi için gerekli meclis kararının alınması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.
 15. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 7. Fıkrası gereğince görevlendirilecek meclis üyesi seçilmiş Başkan Yardımcılarına ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi.
 16. 2023 Yılı için 2006 yılı ve öncesinde Belediyemizde geçici işçi statüsünde çalışmakta iken, sözleşmeye geçmeyi kabul etmeyen işçiler için 5620 Sayılı Kanunun Geçici 1. Maddenin 2. fıkrası kapsamına dâhil 7 adet geçici işçinin vizelerinin yenilenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi.
 17. Belediyemiz bünyesinde 2022 mali yılında sözleşmeli statüde çalıştırılan ve 2023 mali yılında da çalıştırılması öngörülmesi halinde 33 sözleşmeli personele 2023 yılında unvanlarının karşılığında gösterilen ödenecek olan net ücretlerinin belirlenmesi ve sözleşmelerinin yenilenerek çalıştırılmaları ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi.
 18. Belediyemiz bünyesinde 2023 mali yılında sözleşmeli statüde çalıştırılması düşünülen THS  3 mimar, 1 İnşaat Mühendisi için ödenecek net ücret tutarının belirlenmesi ve tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılmaları ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi.
 19. Belediyemizde çalışan kamu personeline Sosyal Denge Tazminatı ödenmesi, ödenecek tutar ile sözleşme içeriğinin belirlenmesi ve yetkili sendika ile 01.01.2023 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalanması için Belediye Başkanı Mehmet Fatih TOSYALI’ya yetki verilmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi.
 20. Çevre kirliliğinin giderilmesi amacıyla mali imkanlarımızın yetersizliği sebebiyle temin edilemeyen çöp konteynırlarının satın alınabilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından bakanlığın uygun gördüğü miktarda yardım talebinde bulunulması, alınan para ile ilgili tüm iş ve işlemlerde yapılabilecek sözleşmelerde Belediye Başkanı Mehmet Fatih TOSYALI’ya yetki verilmesi hususunda gerekli Meclis Kararının alınması ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğü teklifi.
 21. Belediyemiz sınırları içerisinde hanelerden bitkisel atık yağların toplanıp çevre kirliliğine neden olmaması için konutlardan bitkisel atık yağların toplanarak yönetmelik gereği bertarafının sağlanması çerçevesinde lisanslı firmalar ile sözleşme imzalanması gerekmekte olup, sözleşme imzalanması için Belediye Başkanı Mehmet Fatih TOSYALI’ya yetki verilmesi konusunda gerekli Meclis Kararının alınması ile ilgili İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü teklifi.
 22. Frenkçiftliği 1493 nolu parsel üzerine 1 adet açık ve 1 adet kapalı yüzme havuzunun içerisinde bulunduğu kompleks bir tesisin yapımı için Gençlik ve Spor Bakanlığının ve Spor Toto Teşkilatının reklamlarının yer alması karşılığında reklam geliri elde etmek için Belediye Başkanı Mehmet Fatih TOSYALI’ya sözleşme imzalama yetkisi verilmesi ile ilgili Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü teklifi.
 23. Belediyemize ait Karayılan Mahallesi  256 ada 1 parsel sayılı taşınmaz, İskenderun Demir ve Çelik Anonim Şirketi Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmiş olup, bu nedenle 4737 Sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre işlemleri yerine getirmeye ve satışı yönünde karar alınması, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre taşınmaz satımına yönelik alınan meclis kararını uygulamak üzere Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü teklifi.
 24. Mülkiyeti Belediyemize ait İskenderun Şevre Mahallesi 2630 ada 1 parsel sayılı taşınmaz için Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine İntifa hakkı verilmesi, mülkiyeti Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine ait İskenderun Aşkarbeyli Mahallesi 6443 parsel sayılı taşınmaz için ise İntifa hakkı alınması için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü teklifi.
 25. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesine göre ŞUBAT/2023 ayı olağan meclis toplantısının   tarih ve saatinin belirlenmesi.   

Paylaşın...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir