TÜM EMEKLİ-SEN YENİDEN KURULDU

Ankara Valiliği tarafından açılan dava sonucunda kapatılan “Tüm Emekliler Sendikası”, 76 kurucunun girişimleri ile “2021 TÜM EMEKLİLER SENDİKASI” adıyla yeniden faaliyete geçti.

Sendikanın yönetimi, kamuoyuna yönelik olarak sendikanın kuruluş aşamaları ile emekliler için taleplerini içeren bir basın açıklaması yayımladı. Açıklama şöyle:

“Sevgili Emekli Yurttaşlar, Değerli Emekli Dostları ve Basın Emekçileri;

Bilindiği gibi, sendikamız Tüm Emekliler Sendikası (Tüm Emekli-Sen) hakkında Ankara Valiliğince açılan kapatma davası sonucunda sendikamızın kapatılarak faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Bunun üzerine Anayasanın 90. Maddesine aykırı olarak hukuksuz bir şekilde verilen kapatma kararının iptali talebiyle sendikamız Avukatı tarafından Anayasa Mahkemesi’ne iptal başvurusunda bulunulmuştur.

Ancak, söz konusu kapatma kararı ile birlikte faaliyetlerimizin de durdurulmasına karar verilmesi sonucunda sendikamızın kütük kaydı da iptal edilerek kayıtlardan silinmiştir.

Dolayısıyla, emeklilere insanca ve onurlu bir yaşam ve toplu sözleşmeli sendika hakkı mücadelesine devam edebilmek için, bir taraftan kapatılan sendikamızla ilgili hukuk mücadelesini sürdürürken, diğer taraftan geniş emekli yığınlarını örgütlemek ve sınıf ve kitle sendikacılığı ilkeleri temelinde emeklilerin tek çatı altında birleşik sendikal mücadelesini gerçekleştirmek için yeni bir sendika kurmak ihtiyaç haline gelmiştir.

Bu nedenle ülke çapında 76 kurucudan oluşan Kurucular Kurulumuzun 15 Kasım 2021 tarihinde Ankara Valiliğine yaptığı başvuru ile yeni sendikamızın kuruluşu gerçekleşmiş olup, sendikamıza 06-MS-499 kütük numarası verilmiştir.
Yeni sendikamızın adı, “2021 TÜM EMEKLİLER SENDİKASI” olup, kısa adı “2021 TÜM EMEKLİ-SEN” olarak Ankara Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü (Sendikalar Masası) kayıtlarına işlenmiş ve sendikamız yeniden örgütlenme faaliyetlerine başlamış bulunmaktadır.

Sendikamızın Kurucu Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin 22 Kasım 2021 tarihinde yapılan toplantısında yeni MYK’mızın görev dağılımı aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmiştir.

Salman HÜRKARDEŞ (Genel Başkan)

Günay ONAYMAN (Genel Sekreter)

Melek GÜREŞ (Genel Mali Sekreter)

Ali SÜRÜCÜ (Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri)

Haydar ERGİN (Genel Hukuk ve Toplu Sözleşme Sekreteri)

Fatih KAPLAN (Genel Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sekreteri)

M. Vedat ŞERİFOĞLU (Genel Basın, Yayın, Halkla İlişkiler ve Araştırma Sekreteri)

Özcan Karakuş ERDOĞAN (Merkez Kadın Sekreteri)

Bayram ADIGÜZEL (Genel Dış İlişkiler Sekreteri)

ÜÇER-BEŞER MAAŞ VE ‘HUZUR HAKKI’ DEĞİL, İNSANCA YAŞAYABİLECEK MAAŞ İSTİYORUZ!

Açlık sınırının 3 bin lirayı, yoksulluk sınırının ise 10 bin lirayı aştığı günümüzde, emeklilerin tamamı yoksulluk sınırının altında, milyonlarcası açlık sınırının altında maaş almaktadır.

Avrupa’da yaşayan emekliler emekli aylıkları ile dünya turuna çıkarken, Türkiye’de ise Tüketici Kredisi ve Kredi Kartı kullanarak günlük yaşamlarını sürdürmek zorunda bırakılan emekliler bankalara borçlu durumda olup, borçlarını ödeyemediğinden icralık duruma gelmiştir.

Döviz kurlarındaki artışlar gerekçe gösterilerek temel gıda maddelerine, petrol ve akaryakıt ürünlerine, elektrik, su ve doğalgaz fiyatlarına peş peşe zamlar yapılmaktadır.

Hepimizin her gün yaşadığı ve çok iyi bildiği gibi biz emeklilerin sorunları artık dayanılmaz boyutlara ulaşmıştır. Deyim yerindeyse artık bıçak kemiği delip geçmektedir.

Çalışma yaşamımız boyunca ülkenin sahip olduğu tüm değerleri üreten biz emekliler, ülkeyi yönetenler gibi üçer-beşer maaş ve ‘Huzur Hakkı’ değil, sadece insanca ve onurlu bir yaşam için yaşanabilir ücret talep ediyoruz.

Emekli olduktan sonra da iş aramak ve çalışmak istemiyoruz. Ömrümüzün sonbaharında dinlenerek; kendimize, çocuklarımıza ve torunlarımıza zaman ayırarak, huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşamak istiyoruz.

TALEPLERİMİZ :

– Emekli Sendikaları Statü Yasası çıkarılsın. Toplu sözleşmeli sendika hakkımız Anayasal güvenceye kavuşturulsun.

– Tüm emekli maaşlarına açlık sınırının ve asgari ücretin üzerinde olacak şekilde, yoksulluk sınırı da dikkate alınarak seyyanen zam yapılsın.

– İşçi, Memur ve Bağ-Kur emekli aylıkları arasındaki eşitsizlik giderilsin.

– İntibak Yasası çıkarılsın.

– Tüm emeklilere yılda dört defa birer maaş tutarında ikramiye ödensin.

– Sağlık hizmetlerinden alınan muayene, tedavi ve ilaç kesintileri kaldırılsın.

– Toplu taşıma araçlarında emeklilere ve eşlerine ücretsiz ulaşım hakkı sağlansın.

– EYT’li yurttaşların mağduriyeti giderilsin. EYT Yasası çıkarılsın.

Sevgili Emekli Yurttaşlar, Değerli Basın Emekçileri;

“İnsanca onurlu bir yaşam” talebi ve “Demokrasi mücadelesinden emekli olunmaz” şiarı ile 1995 yılında başlattığımız toplu sözleşmeli sendika mücadelemiz bugün hala devam etmektedir ve kazanıncaya dek devam edecektir. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın.

Milyarlarca liralık servet sahibi olan işverenlere hiç ihtiyaçları olmadığı halde sendika kurma hakkı tanıyıp, buna karşın açlık ve yoksulluk sınırının altındaki maaşlarla yoksulluğa ve sefalete mahkûm edilen milyonlarca emekli yurttaşın sendika hakkının engellenmesi girişimlerini kabul etmiyoruz ve asla da kabul etmeyeceğiz.

Sendikamız 2021 TÜM EMEKLİLER SENDİKASI (2021 TÜM EMEKLİ-SEN), ülke çapında kısa sürede hızla örgütlenerek, 2022 yılı Bütçe Yasa Tasarısına karşı düzenlenecek eylem ve etkinlikler başta olmak üzere, emeklilere insanca ve onurlu bir yaşam için toplu sözleşme hakkının kazanılması ve tüm emeklilerin ülke çapında birleşik sendikal örgütlenmesinin gerçekleştirilmesi için sokaklara geri dönecektir.

– Yaşasın 2021 Tüm Emekli-Sen!

– Yaşasın tüm emeklilerin birlik, mücadele ve dayanışması!

– Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız!”

Paylaşın...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *