Müftü Şekerci’den çiftçi ve üreticilere uyarı.

İskenderun Müftüsü Osman Şekerci, 30 Ekim 2021 tarihinde yayımlanan mesajıyla çiftçi ve üreticilere toprak ürünlerinden elde edilen gelirden fukaraların hakkı olarak verilmesi gereken Öşür (Zekât) konusunda açıklama yaptı.

Müftü Şekerci’nin mesajı şöyle :

“Değerli çiftçi kardeşlerim, değerli üreticiler !

Öşür, fıkıhta toprak ürünlerinden tahsil edilen zekâtı ifade etmektedir. Toprak mahsullerinden zekât (öşür) verilmesinin farz oluşu kitap, sünnet ve icmâ ile sabittir.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) şöyle buyurmuştur;

“Doğal yollar ile sulanan toprak mahsullerinde onda bir öşür; emek ve masraf ile sulananlarda ise yirmide bir öşür vardır.” (Buhari, Zekat, 55)

Efendimiz (sav) zekât ve öşür hakkında ilâhî hükmü cihana duyurmuştur. Zekât ve öşür borçlusu bulunan Müslüman, mal ve servetinin içinde fukaranın hakkı olduğunu unutmamalıdır. Onu ayırmaz ve ehline vermezse haram yemekten kurtulamaz. Haram yemek sadece yol kesmek, gasp etmek, hırsızlık etmekle olmaz. Zekât ve öşür borçlarını vermeyip fukara hakkını yemekte haramdır.

Kur’an’ı Kerimde Rabbimiz buyuruyor ki:

“Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak bitiren ve her başakta yüz tane bulunan bir tohum gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.” (Bakara Suresi, 261)

“Altın ve gümüşü biriktirip gizleyerek onları Allah yolunda harcamayanları elem dolu bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılacak da onların alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak ve ‘İşte bu, kendiniz için biriktirip – sakladığınız şeylerdir. Haydi tadın bakalım biriktirip sakladıklarınızı‘ denilecek.” (Tevbe Suresi, 34-35)

İlk ayet Hayır sahiplerini ve zekata sahip çıkanlara müjde verirken, ikinci ayet ise zekâtı vermekten imtina edenleri azapla tehdit etmektedir.

Kardeşlerim !

Unutmayalım ki ;

Zekat, toplumun sosyal güvenlik şemsiyesidir. İnsanda bulunan cimrilik hastalığını tedavi eder, cömertlik duygularını geliştirir. Hayır ve hasenat kapılarını açar. Gelir dağılımında olan dengesizliği giderir. Servet düşmanlığını azaltır; zenginle fakir arasında köprü olur, bağ kurar; topluma huzur ve mutluluk getirir, birliğin beraberliğin oluşmasına katkıda bulunur.”

Paylaşın...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *