Sinema ve Tiyatro Salonları ile ilgili kararlar açıklandı

Hatay İl Hıfzıssıhha Kurulu Hatay Valisi Rahmi Doğan Başkanlığı’nda 28 Ekim 2021 Perşembe günü olağanüstü toplanarak sinema salonları ve tiyatrolar için karar aldı.

Sinema salonları ve tiyatrolar için İçişleri Bakanlığının 20.08.2021 tarih ve 13441 sayılı Genelgesi ile getirilen hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi bulunmayan kişilerin sinema salonlarına kabul edilmemesi düzenlemesi ile Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde bu yerler için getirilmiş olan bir dolu bir boş koltuk uygulamasının kaldırılması sonrasında, Hatay İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan 2021/37 sayılı karar şöyle açıklandı :

“1. Sinema salonları ve tiyatrolar için Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer verilen mesafe koşulları dışında herhangi bir kapasite sınırlamasına gidilmemesine,

2. Sinema salonları ve tiyatrolar için kapasite sınırlamasına yönelik alınmış tüm kararların iptal edilmesine,

3. Sağlık Bakanlığınca belirlenen bilimsel verilere göre hastalığı geçirmemiş veya aşılı olmayan durumunda olan  kişilerin tiyatro ve sinema salonlarına girişlerinde negatif PCR testi ibraz etmeleri, aksi halde girişlerine izin  verilmemesi uygulamasının aynı şekilde sürdürülmesine,

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Kaymakamlarca uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun İlgili maddeleri gereğince İdari İşlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara İlişkin Türk Ceza Kanununun 195 İnci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda;

Oy birliğiyle karar verildi.”

Paylaşın...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *