EMEKLİYE PROMOSYON TÜED SAYESİNDE KAZANILDI

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Merkezi, emeklilere promosyon için verdikleri mücadeleyi anlatarak promosyon protokolleri için pazarlık masasında olmaya hazır olduklarını açıkladı.   

Şubat 2020 ayı sonunda yenilenmesi gereken protokollerin, günün gereklerine ve kamu çalışanlarına verilen promosyonlara göre güncellenmesi gerektiğini savunan TÜED’den yeni bir çağrı geldi.

TÜED Genel Merkezi,

“Emeklilerin promosyon hakkına kavuşmasının yegane mimarı olan TÜED, bu kez de promosyon rakamlarının, çağın ve yaşam koşullarının gereği olan bir seviyeye yükseltilmesi için mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir.” ifadelerine yer verdi.

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün yaklaşık 13 milyon emeklinin promosyonu için özel bankalarla sürdürdükleri promosyon çalışmalarındaki tecrübeyi kamu bankalarıyla yapılan pazarlığa da yansıtmak istediklerini açıkladı.

“EMEKLİYE PROMOSYON TÜED SAYESİNDE KAZANILMIŞ BİR HAKTIR”

TÜED Genel Merkezi’nce Emekliye verilen promosyonun TÜED sayesinde kazanıldığı belirtilerek promosyon kazanım tarihçesi şu şekilde yayınlandı.

TÜED, EMEKLİYE PROMOSYON İÇİN HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATIR… (2007)

Kısa adı TÜED olan Türkiye Emekliler Derneğimiz; 20.07.2007 tarihli resmi gazetede yayınlanan “Banka Promosyonları” konulu 2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi’nin, SGK’dan aylık veya gelir alanları da kapsaması gerektiği gerekçesiyle önce SGK’ya yazılı başvuruda bulunmuş ve mahkemeye de iptali istemi ile dava açmıştı.

17 Eylül 2007 tarihinde açılan bu davada; Danıştay 10. Dairesi söz konusu genelgenin Devlet Memurları Kanunu uyarınca çıkarıldığı için bu genelge ile 657 sayılı kanun kapsamında bulunmayan emekli maaşları hakkında düzenleme yapılmamasında hukuka aykırılık görmemiş, davayı reddetmişti. Anılan karar Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nca da onanmıştı.

TÜED SAYESİNDE, SGK KOMİSYON YÜKÜNDEN KURTULUR… (2007)

TÜED diğer taraftan, Sosyal Güvenlik Kurumu’na yaptığı başvuruyla da, kurumun sürece dahil olmasını ve kurumun kasasından çıkmadan, bankaların karından ödenecek olan promosyonun emekli, dul ve yetimlerimize ödenmesini temin için destek olunmasını ister.

8 Ağustos 2007 tarihinde, SGK Başkanlığı’na bir yazıyla başvuran TÜED, emekliler için bankalardan herhangi bir ad altında promosyon alınıp alınmadığını sorar. Kurumun 15 Ağustos 2007 tarihli yanıtında böyle bir uygulamanın sözkonusu olmadığı, aksine maaş ödemeleri için bankalara ve PTT’ye % 05 (binde 5) oranında ödendiği ifade edilir.

Sonuna kadar sahip çıkmamız gereken yegane kuruluşumuz olan SGK’nın bu yükten kurtarılması da, yine bu girişimler sayesinde olmuştur. TÜED’in başvurusuyla ortaya çıkan bu gerçek doğrultusunda harekete geçen Hukuk Müşavirliğimiz, bu ödemelerin iptal edilmesi, bankalara komisyon ödenmemesi için Ankara 12. İdare Mahkemesi’ne 2007/888 Esas sayılı davayı açar. Dava süreci sırasında yetkililer, sözkonusu komisyonun ödemesini durdurur, kurum büyük bir yükten kurtarılır.

TÜED: EMEKLİYE PROMOSYON VERİLMEMESİ, ANAYASANIN EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI… (2014)

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Danıştay’ın kararına karşı, 09.01.2014 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunmuş ve şunları demişti:

“2007/21 sayılı genelge incelendiğinde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca çıkarılmadığı sadece kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinin ödenmesinden alınması gereken promosyon ve bunun kamu görevlilerine dağıtımı ile ilgili olduğu görülecektir. SGK’da çalışan memur ve işçi promosyon alacakken, aynı kurumun temelini oluşturan ve oradan aynı şartlarla aylık ve gelir alan EMEKLİ, DUL ve YETİM promosyon alamayacaktır. Bu Anayasa’mızın EŞİTLİK İLKESİNE, bu ilkeyi düzenleyen Anayasa’mızın 10. maddesi ile yaşlılarımız için getirilen pozitif ayrımcılığa açıkça aykırıdır.”

TÜED’in Hukuk yoluyla hak arama mücadelesi sürerken, özel bankalarla da görüşmeler gerçekleştiriliyor ve emeklilerimiz için bankaların bir promosyon yarışına sokulması yönünde çalışmalar yapılıyordu.

EMEKLİYE PROMOSYON MÜJDESİ, TÜED GENEL KURULUNDA AÇIKLANDI… (2015)

Türkiye Emekliler Derneği, emeklilere promosyon verilmesi için sürdürdüğü yoğun mücadeleyle; 2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kamu çalışanlarına ödenen promosyonun emeklilere de ödenmesini istiyor ve bu amaçla; Başbakanlık Genelgesine emeklilerin de dahil edilmesi için girişimlerde bulunuyordu. Bankalar tarafından karşılıksız olarak değerlendirilen emekli aylıklarının sıfır faiz gibi kullanıldığı gerçeğinin görülmesi gerekiyordu.

Nitekim beklenen yanıt geldi. Türkiye Emekliler Derneği’nin 21 Ekim 2015 tarihinde yapılan 21. Olağan Genel Kurulu’na katılan dönemin Başbakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, emeklilerin sorunları ile yakından ilgilendiklerini, emeklilere promosyon verilmesi için talimat vereceğini açıkladı. Başbakanın bu çıkışı salonda alkış tufanına sebep oldu.

Başbakan bu açıklaması sırasında rakam da vermişti. Yılda en az 300 lira ödemenin yapılacağını, rakamın daha da yükseltilmesi için SGK’nun bankalarla görüşeceğini belirtmişti. Ancak bu rakamlar hayata geçirilmedi.

TÜED’İN ÖZEL BANKALARLA SÜRDÜRDÜĞÜ GÖRÜŞMELER, RAKAMIN YÜKSELMESİNİ SAĞLADI…

Promosyonun ödeneceğinin açıklanmasının ardından, özellikle çok sayıda emekliye maaş ödeyen kamu bankaları, karlarından zarar etmemek bahanesiyle düşük rakamlar teklif etmeye başladılar. SGK ile masaya oturan bankaların bu teklifleri kamuoyuna yansıdığında, TÜED Genel Başkanımız Kazım ERGÜN çok sert bir tepki gösterdi.

KAZIM ERGÜN: BU RAKAMLAR TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞI… (2016)

Genel Başkanımız Kazım Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emeklilere aylıkları karşılığında banka promosyonu verilmesini ilk kez kendilerinin talep ettiğini, bunu yaklaşık 10 yıldır her platformda dile getirdiklerini anımsattı ve şunları söyledi:

“Özel bankadan zaten 3 yılda 300 lira alıyoruz. Beklentimiz kamu bankalarının bu rakamın üzerine çıkmasıydı. Bugün teklif edilen 3 yıllık 27 lirayı geçmeyen rakamı ibretle izliyoruz. Açıkça söylemek gerekirse bankalarının emeklilerimize layık gördüğü rakamlar, bizde hayal kırıklığına sebep oldu. Bu anlamda aylarca süren pazarlıklardan çıkan sonuç, bizim için tam bir fiyaskodur. Dernek olarak pazarlık masasında olmaya hazırız. Yaklaşık 12 milyon emeklinin gururunu incitmeyecek rakamlarla yeni bir pazarlık süreci başlatılabilir…”

Ergün’ün bu çıkışı, kamu bankalarının da, TÜED’in özel bankalarla yaptığı 300 TL rakamı seviyelerine gelmelerine neden olur. Ancak bu da yeterli değildir. TÜED; “Pazarlık masasında biz de bulunalım ve hakkımızı savunalım” önerisini getirir. Bankalar ve yetkililer bu öneriye sıcak bakmaz ve lakin rakamı biraz daha yükseltmeye razı olurlar.

Bugün gelinen noktada ise, emeklilere verilen 3 yıllık promosyon ödemelerinin geçerlilik tarihi sonlanmak üzeredir.

Paylaşın...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *