6325 No’lu Parsel 25 Yıllığına İskenderun Müftülüğü’nün

İskenderun Belediye Meclisi 2 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 14.00’de İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Başkanlığında Belediye Meclis Salonunda toplandı.

Toplam sekiz gündem maddesinin oylandığı toplantıda, İskenderun PAC Meydanı’nda yeni cami yapılması amacıyla Belediye mülkiyetindeki Aşkarbeyli Mıntıkası 6325 numaralı parselin İskenderun Müftülüğü’ne devri konusu da  görüşüldü.

Gündemin beşinci sırasında yer alan madde ile İskenderun PAC Meydanı’nda Türkiye Elektrik Kurumu’na ait caminin yıkılarak 149 metrekare büyüklükteki 6325 numaralı parsel ile birleştirilmesi ve yeni cami yapılması amaçlanıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kullanılan parselin ücretsiz olarak 25 yıllığına Müftülüğe devri konusuna ilişkin Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün teklifi İskenderun Belediye Meclisinde oy birliği ile kabul edildi.

DİĞER GÜNDEM MADDELERİ

Gündem sıra no.1- İskenderun Belediyesi’nin 2020-2024 yıllarını kapsayan stratejik planın görüşülmesi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğü teklifi oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem sıra no.2- İskenderun Belediyesi’nin 2020 yılı Vergi, Resim, Harçlar ve Ücretler tarifesinin görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi oy birliği ile kabul edildi.

Gündem sıra no.3- İskenderun Belediyesi’nin 2020 yılı bütçe tasarısının görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderildi.

Gündem sıra no.4- Zabıta personellerine 2020 yılı için ek çalışma ücretlerine sınır getirilmesi halinde ek çalışma ücretinin nüfus sayısına göre en üst sınırdan ödenmesi ile ilgili Zabıta Müdürlüğü teklifi oy birliği ile kabul edildi.

Gündem sıra no.6- Gayri Sıhhi Müesseseler Keşif ve Rapor Ücretine tabi iş yerleri için Ruhsat Denetim Müdürlüğünün yaptığı keşif ücretinin yeniden görüşülmesi ile ilgili Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü teklifi oy çokluğu ile kabul edildi. Buna göre 500 metrekareden küçük işyerleri ruhsatı için yüzde 1,5 ve 500 metrekareden büyük işyeri ruhsatları için yüzde 2 oranında ücret alınacak.

Gündem sıra no.7- Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Neslin OĞUZHAN AKKOCA’nın İSKENT İskenderun Kent Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketini, Şirket Müdürler Kurulu Üyesi olarak yetkilendirilmesi ile ilgili Özel Kalem Müdürlüğü teklifi oy birliği ile kabul edildi.

Meclis toplantısında gündeme alınan bir başka madde ile İSKENT’in sermaye yapısını güçlendirmek amacıyla, asosyal tesis, otopark gibi varlıkların İSKENT Şirketine devir işlemlerinde Başkan Fatih Tosyalı’ya oy birliği ile yetki verildi.

Bir sonraki toplantının, Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilen üçüncü maddeye ilişkin raporun görüşülebilmesi için 7 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 14.00’te yapılması kararlaştırıldı.

HABER : Ali Gez

Paylaşın...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir