İskenderun Lisesi’nin Yeri Kent Meydanı Olacaktı, Ne oldu?

İskenderun Belediye Meclis Üyesi Dr. Emir Selim Yazar, önceki dönem Belediye Meclisi’ne sundukları ve üzerinde çok çalıştıkları İskenderun Anadolu Lisesi’nin başka yere taşınması, Tarihi Binasının Sosyal Tesis yapılması, geriye kalan arazisinin de KENT MEYDANI olması yönündeki projenin hâlâ gündemlerinde olduğunu söyledi.

Dr. Emir Selim Yazar,

“İskenderun Anadolu Lisesi’nin başka yere taşınması ile mevcut tarihi bina koruma altına alınacak, kent içi trafik rahatlayacak, deprem anında yeni bir Toplanma Alanı’na kavuşulacak, şehir merkezi daha modern görünüme kavuşacak ve ticari hayat yanında vatandaşın sosyal hayatına olumlu katkıları olacak” dedi.

Meclis Üyesi Yazar, konuyu gündeme alırken Aralık 2017’deki tekliflerinde belirttikleri İskenderun Anadolu Lisesi için üç alternatif yeri geçen zaman içinde güncellediklerini belirtti.

Devlet Demiryolları’nın Çay Mahallesi’ndeki arazisi için yeni çalışmaları olduğunu anlatan Yazar, Devlet Demiryolları’na ait bu araziden İskenderun Belediyesi’ne tahminen 8-10 dönümlük alan kalabileceğini belirtti. Meclis Üyesi Yazar, İskenderun Lisesi’nin şehir dışına çıkmadan buraya yapılabileceğini söyledi.

2017’deki tekliflerinde sözkonusu olan, ancak Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 1/5000’lik imar planında halen FUAR ALANI olarak görülen Meydan mahallesi’ndeki arazinin bir bölümü için alternatif yer teklifinin geçerli olduğunu aktardı.

Meclis Üyesi Yazar, üçüncü alternatif olarak “İskenderun Lunapark Alanı’nın “Eğitim Alanı” olarak düzenlenmesi İskenderun Anadolu Lisesi’nin buraya yapılması uygun olacak” dedi.

“İKİ YILDIR BU PROJE GÜNDEMİMİZDE”

İskenderun Belediye Meclis Üyesi Dr. Emir Selim Yazar, uzun zamandır bu proje üzerinde çalıştıklarını, gerçekleşmesi halinde kent hayatına ve İskenderunlu’ların yaşantısına çok olumlu yansımaları olacak olan bu projenin gündemlerinde yer almaya devam edeceğini ifade etti.

İSKENDERUN ANADOLU LİSESİ…

1901 Yılında 11 bin 576 metrekare alan üzerinde kurulan ve 15 Mayıs 1955 tarihinden bu yana “Lise” olarak hizmet veren İskenderun Anadolu Lisesi’nin Şehit Pamir Caddesi üzerindeki tarihi binası neredeyse yıkılmak üzere.

Tarihi binanın çatısına ait şu fotoğraflar çok şey anlatıyor :

Basılı ve elektronik medya üzerinden zaman zaman İskenderun Anadolu Lisesi’nin tarihi binasının durumu eleştiriliyor ve çareler bulunması isteniyor.

İskenderun Belediye Meclisi’nin 2 Ekim 2019 Çarşamba günü yapılan toplantısında MHP Grup Başkanı Dr. Emir Selim Yazar yaptığı kısa konuşmada,

“İskenderun Lisesi tarihi binasının tadilatını gerçekleştirebilir miyiz? Bir önceki dönemde bir komisyon kurulmuş ve çalışma yapılmıştı. Tarihi binanın bir sosyal tesis olması, kalanın kent meydanı şeklinde düzenlenmesine yönelik ciddi bir çalışma olmuştu” diyerek konuyu tekrar Meclis gündemine taşıdı.

EN SOMUT ÖNERİ 4 ARALIK 2017’DE GELMİŞTİ

Önceki dönem İskenderun Belediye Meclisi MHP Grup Başkanı Dr. Emir Selim Yazar ve arkadaşlarının imzası ile İskenderun Anadolu Lisesi’nin tarihi binası ve kapladığı alan üzerine bir öneri sunulmuştu.

Kısaca İskenderun Anadolu Lisesi’nin başka yere taşınması, tarihi binanın restore edilerek sosyal tesis haline dönüştürülmesi ve geriye kalan alanın “KENT MEYDANI” olarak düzenlenmesine ilişkin öneri kamuoyunda oldukça beğenilmişti.

Öneriye göre İskenderun Anadolu Lisesi’nin taşınması için üç alternatif yer önerilmişti. Bu yerler Gürsel Mahallesi, Denizciler Mahallesi ile Meydan Mahallesi’ndeydi.

Sonraki süreç şu şekilde gelişti :

1. İskenderun Belediye Meclisi’nin 4 Aralık 2017 tarihindeki toplantısında İskenderun Anadolu Lisesi’nin şehir dışına taşınması, yerine KENT MEYDANI ve ÇARŞI yapılmasına yönelik proje önerisi oy birliğiyle İmar ve Bütçe Plan Komisyonu’na havale edildi.

2. 8 Aralık 2017 tarihindeki İskenderun Belediye Meclis toplantısında İskenderun Lisesi alanının kent meydanı ve çarşı projesi olarak düzenlenmesi ile ilgili yazılı önerge hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi ve konu ile ilgili alt komisyonun oluşturulmasına karar verildi.

3. 3 Ocak 2018 tarihindeki Belediye Meclis Toplantısında İskenderun Lisesi Alanının Kent Meydanı ve Çarşı olarak düzenlenmesi projesinin incelenmesi için meclis üyelerinden Bülent Özer, Emir Selim Yazar ve H. Hakan Ilğın’dan oluşan Alt Komisyon kurulması oy birliği ile kabul edildi.

4. Alt Komisyon, çalışmaları sonucunda 19.7.2018 tarihinde rapor düzenledi. Rapora göre Meydan Mahallesi, Frenkçitliği mıntıkası, 2023 adanın güney kısmında kalan yeşil alanın, mevcut 1/1000 ölçekli revizyon imar planında “Fuar Alanı” olarak ayrılan bölümden bir kısmının kamu alanı olarak gözetilerek “Eğitim Alanı”na dönüştürülmesini uygun gördü.

5. İskenderun Belediye Başkanlığı, Alt Komisyon raporu doğrultusunda Hatay Büyükşehir Belediyesi’nden önerilen alanın 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar planında “Eğitim Alanı” olarak düzeltme talebinde bulundu.

Ancak, Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi 1/5000 imar planı üzerindeki görüşmeler sonucunda mevcut FUAR ALANI üzerinde değişiklik yapmadı.

İskenderun Anadolu Lisesi’ne ilişkin İskenderun Belediye Meclisi MHP Grubu önerisi:

İskenderun Belediye Meclis Üyesi Dr. Emir Selim Yazar’a söz konusu teklif üzerinde verdikleri bilgi için çok teşekkür ediyorum.

HABER: ALİ GEZ

Paylaşın...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *