30 Temmuz’dan itibaren ormanlık alanların kullanımına kısıtlamalar getirildi !

Hatay Valiliği ormanlık alanlarda meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı, Orman Yangınları İle Mücadele Kapsamında Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Valilik Kararını yayımladı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan imzasıyla yayımlanan 30 Temmuz 2021 tarihli Valilik Kararı’nda;

“Son günlerde ülkemiz genelinde orman yangınları yaşanması ve orman yangınları açısından
oldukça yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden (yüksek sıcaklık, aşırı rüzgar,
düşük nem) orman yangınları ile mücadele konusunda Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde ilave
tedbirlerin alınmasına gerek duyulmuştur.

Öte yandan, özellikle yaz mevsimi ve tatil sezonu olması sebebiyle vatandaşlarımızın yoğun bir
şekilde mangal, semaver veya ocak ile anız ve benzeri bitki örtüsü yaktıkları, bu durumunda hava
sıcaklığının yüksekliği ve kuru ot/çalılık miktarının artmasına bağlı olarak orman yangınlarında artışa
neden olduğu görülmektedir.

6831 sayılı Orman Kanunu’nun 69 uncu maddesinin 3’üncü paragrafında “Orman yangınlarını
önlemek maksadıyla, orman yangını öncesinde ve yangın esnasında orman idaresi ile diğer kamu
kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu, mahallin en büyük mülki idare amiri sağlar. Kamu
kurum ve kuruluşları, mahallin en büyük mülki idare amirinin verdiği talimatları yerine getirmek
ve her türlü desteği sağlamakla yükümlüdür.” hükmü ile Vali ve Kaymakamların orman yangınlarıyla
mücadelede koordinasyonu sağlamak ve bu amaçla gerekli talimatları vermekle görevli oldukları
düzenlenmektedir.

Devlet ormanlarında yapılması yasak fiilleri düzenleyen Mezkûr Kanunun 76’ncı maddesinin ilgili
fıkralarında; “Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak veya
izin verilen yerlerde yakılan ateşi söndürmeden mahalli terk etmek, ormanlara sönmemiş sigara veya
yangına dolaylı olarak yol açabilecek madde atmak” fiilleri sayılmakta, 110’uncu maddesinde de bu
hükme aykırı hareket edenler hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve adli para cezasına hükmolunacağı
belirtilmektedir.

Meteoroloji Müdürlüğünden alınan hava tahmini raporlarında sıcaklık değerlerinin artacağı
belirtildiğinden, önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, mevsimsel veya
insani faktörlere dayalı olarak orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek,

30 Temmuz 2021 tarihinden itibaren ormanlık alanlarda meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı;

1- Valilik ve Kaymakamlıklarca belirlenmiş ve haritalandırılmış olup mutat vasıtalarla en geniş şekilde
vatandaşlarımıza duyurulmuş olan mangal/semaver/ateş yakılabilecek mesire yerleri ile tabiat parklarının
dışında, ormanlara giriş çıkışların yasaklanması (Orman İdaresinden İhaleli/Tahsisli iş alanlar ve bu işte
çalışanlar ile Orman İdaresi tarafından çalıştırılan kişiler hariç),

2- Orman alanları içerisinde (yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları hariç)
mangal/semaver/ateş yakılmasına müsaade edilmemesi, avcı ve çobanların ateş yakmasının önlenmesi için
ormanlara giriş çıkış yasağının uygulanması ve kontrolünün; Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü
personeli ile Jandarma Komutanlığı personelince müştereken sağlanması,

3- Ormanlık alanlar ile ormanlık alanların civarında izin verilen yerlerde (ormanlık alanlarda önceden
belirlenerek ilan edilen kamp yerleri hariç) 31.10.2021 tarihine kadar mangal/semaver/ateş yakılmasına
saat 20.00’den sonra müsaade edilmemesi,

4- Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız veya bitki örtüsü (tarla, bağ, bahçe ve
zeytinlik artığı ot, dal vb.) yakılmasına kesinlikle müsaade edilmemesi,

5- Ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda, orman yangınına
neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmemesi,

6- Yüksek risk barındıran ormanlık alanlara girişlerin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirli bir
süreyi/dönemi kapsayacak şekilde kısıtlanması,

7- Yapılacak denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda
gerekli adli ve idari işlemlerin yapılması,

8- Mangal/semaver/ateş yakılmasına müsaade edilen piknik ve mesire alanlarına girişte; uyulması
gereken kurallara ilişkin bilgilendirici mahiyetteki el ilanı veya broşür dağıtılması, kamu kurum ve
kuruluşlarına ait billboardlarda kullanılacak görseller, anonslar vb. araçlarla vatandaşların konuya ilişkin
duyarlılığının artırılması,

9- Halkı uyarmak ve bilinçlendirmek üzere mahalle cami imamlarımızca konuşmalar ve sohbetler
yapılması, cami hoparlörlerinden ilanlar yapılarak ateş yakılmaması konusunda halkın uyarılması için İl
Müftülüğünce tedbirlerin alınması,

10- Enerji nakil hatlarından çıkabilecek orman yangınlarına karşı TEİAŞ ve Toroslar Elektrik Dağıtım
A.Ş. tarafından her türlü tedbirlerin alınmasına,

Kararları alınmıştır” denildi.

Paylaşın...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir