İSKENDERUN İMAR PLANLARI İPTAL MI OLACAK?

İskenderunlu Mimar Ercüment Kimyon tarafından Hatay 2. İdare Mahkemesi’nde açılan dava sonucunda, mahkemenin görevlendirdiği Bilirkişiler İskenderun Belediyesi’nin tüm imar planlarının mevzuata aykırı olduğunu tespit etti.

Dava ile İskenderun’a ait Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.03.2019 tarih ve 72 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planı, bu plana dayanarak onaylanan İskenderun Belediye Meclisi’nin 04.12.2019 tarih ve 89 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli ilave ve Revizyon uygulama imar planlarının iptali talep edildi.

Hatay 2. İdare Mahkemesi tarafından görevlendirilen Bilirkişilerin düzenlediği raporda İskenderun’un imar planlarının Kamu yararına, şehircilik ilkelerine ve ilgili imar mevzuat hükümlerine uygun olmadığı ifade edildi.

Paylaşın...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *