PARKOMAT İŞLETME HAKKI BİZE DEVREDİLMEDİ !

İskenderun Belediye Başkanlığı, Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından parkomat ücretlerinin alınmayacağına yönelik kararın kamuoyundaki tartışmaları üzerine basın açıklaması yayımladı.

Hatay Büyükşehir Belediyesinin parkomat işletme hakkını İskenderun Belediyesi’ne devretmediği ile yasal mevzuat gereği İskenderun Belediyesi’ne ödenmesi gereken parkomat ücretlerini ödemediğini ifade eden basın açıklamsında şöyle denildi :

Hatay Büyükşehir Belediyesinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunundaki yetkiye istinaden 27 Mayıs 2016 tarihinde; TKN Müh. Yapı. İnş. Demir Çelik Nak. San. Ltd. Şti. ile 27.05.2016 tarihinde imzalanan “ Parkomat alanının işletme hakkının kiralanması” işine ait sözleşme kapsamında ilçemizdeki belli alanlarda park ücreti toplanması işi gerçekleştirilmektedir.

Ancak, son dönemlerde bazı yazılı, görsel ve sosyal medya mecralarında dile getirildiği şekilde söz konusu şirketin otopark ücreti toplama faaliyetinin İskenderun Belediyesi adına yapıldığı iddiaları tamamen mesnetsiz olup hukuki dayanaktan yoksundur.

Söz konusu sözleşme Hatay Büyükşehir Belediyesi ile bahsi geçen firma arasında olup, 24.12.2020 tarihli 7261 sayılı

“Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında hiçbir Gerçek veya Tüzel kişiye İskenderun ilçemiz sınırlarında ‘Parkomat İşletilmesi” hakkı Belediyemizce devredilmemiştir.

Bilindiği üzere; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerinin işletilmesinden veya kiraya verilmesinden elde edilen gelirlerin %50’sinin, İlçe Belediyelerine nüfuslarına göre dağıtılması gerekmektedir. Ancak Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından Belediyemize aktarılması gereken otopark gelirlerine ilişkin payların, Hatay Büyükşehir Belediyesinden talep edildiği halde uzunca bir süredir aktarılmadığı hususunu da;

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.”

Paylaşın...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *