İskenderun Belediye Meclisi 5 Ocak’ta toplanıyor

İskenderun Belediye Meclisi yeni yılın ilk toplantısını yapmak üzere 5 Ocak 2021 Salı günü saat 15.00’da Belediye Meclis Salonu’nda toplanıyor.

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı başkanlığında toplanacak olan Meclisin gündeminde görüşülmesi beklenen konular şunlar :

1. Kurtuluş Mahallesi 71’inci Sokak isminin Prof. Dr. Uğur Şahin olarak değiştirilmesi ve Hatay Büyükşehir Belediye Meclisine teklifi için karar alınması ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğü teklifi.

2. Denetim Komisyonunda görev yapmak üzere üye sayısının belirlenmesi ve üye seçimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi.

3. Meclisin tatil ayının belirlenmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi.

4. İskenderun Akarca, Azganlık, Bitişik, Çınarlı, Cırtıman, Denizciler, Düğünyurdu, Güzelköy, Kaledibi, Karayılan ve Sarıseki Mahallelerinde Kadastro Kanunu kapsamında güncelleme çalışmaları yapılacağından, kadastro ekipleriyle görev yapmak üzere 02.09.2020 tarih ve 64 sayılı Meclis kararı ile daha önce seçilen bilirkişilerin değişmesi gerektiğinden Düğünyurdu, Sarıseki ve Karayılan Mahallelerinde kadastro ekipleriyle görev yapmak üzere 5’er kişilik bilirkişi seçilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.

5. Frenkçiftliği Mıntıkası 3586 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.

6. Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri gereğince; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün alt birimleri olan gecekondu birimin ve Yapı Kontrol biriminin kaldırılarak Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğünün ve Yapı Kontrol Müdürlüğünün kurulması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi.

7. Belediyemizde görev yapan memur personellerin terfi ve intibaklarının aksatılmadan yapılabilmesi, tıkanmış olan kadroların mükteseplerine uygun hale getirilmesi için dolu ve boş kadrolarına göre kadro tadillerinin yapılması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi.

8. Meclis üyesi seçilmiş Başkan Yardımcılarına ödenecek ücretin belirlenmesi ve belirlenecek ücrete her yıl Ocak ve Temmuz aylarında belirlenecek memur maaş zammı katsayısı oranında Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3’nü aşmayacak şekilde görevi süresince zam olarak yansıtılması hususunda meclis kararının alınması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi.

9. Belediyemiz bünyesinde 2021 mali yılında sözleşmeli statüde çalıştırmaya devam edilmesi düşünülen 32 adet sözleşmeli personelin 2021 yılında ödenecek olan unvanlarının karşılığında gösterilen (devletin belirlediği ek ödemeler haricinde) net ücretlerinin belirlenmesi ve sözleşmelerinin yenilenerek çalıştırılmaları ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi.

10. 2021 Yılı için 2006 yılı ve öncesinde Belediyemizde geçici işçi statüsünde çalışmakta iken, sözleşmeye geçmeyi kabul etmeyen işçiler için 5620 Sayılı Kanunun Geçici 1. Maddenin 2. fıkrası kapsamına dahil 8 adet geçici işçinin vizelerinin yenilenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi.

11. Covid-19 sebebiyle nikâhını gerçekleştiremeyen ve gerçekleştirmek istemeyen kişilerin başvuru yapmaları halinde mağduriyetlerinin giderilmesi için yatırmış oldukları ücretlerinin iade edilmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü teklifi.

12. 20 Kasım 31 Aralık 2020 tarihleri arasında kapanan işyerleri için kapalı kaldığı süreler boyunca tahakkuk eden işgaliye harçlarının alınmaması, ayrıca 01 Ocak 2021 tarihinden 30 Haziran 2021 tarihine kadar kapalı kalacakları süreler için de kira ve işgaliye harcı tahakkuk ve tahsil edilmemesi yönünde karar alınması ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğü teklifi.

13. 2019 Yılı Denetim Sonuçları hakkında meclise bilgi verilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi.

Paylaşın...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *