Kırmızıoğlu, “İskenderun ilçesi kriz merkezi neresidir?”

İskenderun Belediye Meclis Üyesi Bülent Kırmızıoğlu, Meclisin 2 Eylül Çarşamba günkü birleşiminde “Deprem Tedbirleri” ile ilgili Meclis Başkanlığı’na yazılı soru önergesi verdi.

Meclis oturumunda okunan önerge, Başkan Fatih Tosyalı tarafından İmar ve Strateji Müdürlüğü’ne havale edildi. Meclis Üyesi Bülent Kırmızıoğlu’nun İskenderun Belediye Meclis Başkanlığına sunduğu 2 Eylül 2020 tarihli “DEPREM TEDBİRLERİ İLE İLGİLİ SORU ÖNERGESİ” konulu önerge şöyle:

“5393 sayılı belediye kanununun ACİL DURUM PLANLAMASI başlıklı 53. Maddesi

‘Belediye; yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla belediyenin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum planlarını yapar, ekip ve donanımını hazırlar.

Acil durum planlarının hazırlanmasında varsa il ölçeğimizdeki diğer acil durum planlarıyla da koordinasyonlarını sağlar ve ilgili bakanlık, kamu kuruluşları, meslek teşekkülleriyle üniversitelerin ve diğer mahalli idarelerin görüşleri alınır.

Planlar doğrultusunda halkın eğitimi için gerekli önlemler alınarak 2. Fıkrada sayılan idareler, kurumlar ve örgütlerle ortak programlar yapılabilir’ denmektedir.

Tüm bunların ışığında;

1. İskenderun ilçesi kriz merkezi neresidir? Buranın adresi halkın bilgisine sunulmuş mudur?

2. Acil durumlarda gerekli teçhizat hazır ve çalışır vaziyette, kullanılacak personel eğitimli ve önceden isimleri belirlenmiş midir?

3. İskenderun Belediyesi olarak arama kurtarma ekibimiz var mıdır? Varsa kaç kişiden oluşmaktadır?

4. İskenderun Belediyesi olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından ve/veya sivil toplum örgütlerinden destek alınmış mıdır?

5. Her yıl muntazam eğitimlerini sürdürmekte midir?

6. Afet anı mahalle örgütlenmeleri mevcut mudur?

7. Mahalle bazında afet eğitimleri yapılmakta mıdır? Bu eğitimler yeterli midir?

8. Mahalle bazında tahliye alanları belirlenmiş midir?

9. İlçemiz sınırları içerisinde deprem sonrasında en seri şekilde hizmete sokularak faaliyetlerini sürdürecek;

a. Toplanma ve konaklama yerleri

b. Resmi bina olarak kullanılacak alanlar

c. Aşevi bölgeleri

d. Hastane bölgeleri

e. Yardım malzemesi depoları

f. Soğuk hava depoları

g. Ambulans hizmetleri

h. Banyo ve WC yerleri

i. Helikopter pistlerinin yerleri belirlenmiş midir? Belirlendiyse de nerelerdedir? İskenderun’lu vatandaşlarımıza duyurulmuş mudur?”

Paylaşın...

One thought on “Kırmızıoğlu, “İskenderun ilçesi kriz merkezi neresidir?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *