“Lokanta Binası” Nedeniyle İptal Kararı

İskenderun’lu Mimar Ercüment Kimyon’un İskenderun sahilindeki Yelken Kulübü’nün inşaat ruhsatının iptali amacıyla 2017 yılında açtığı dava sonuçlandı.

Dava sonucunda Hatay 1. İdare Mahkemesi tarafından, 2019/917 sayılı karar ile İnşaat Ruhsatı ve bu ruhsata dayanarak verilen Yapı Kullanma İzin Belgesi iptal edildi.

İptal kararında,

* İskenderun Belediyesi tarafından yelken kulübüne “Su Sporları Tesis” olarak “Yapı Kullanma İzin Belgesi” verildiği, ancak ilave olarak yapılan Lokanta Binası’nın 3621 Sayılı Kıyı Kanunu’na aykırı olduğu,

* Yapının imar planına ve mimari projesine aykırı bir şekilde yapıldığı,

* Yapının parsel sınırını aşacak şekilde yapılıp tamamlandığı,

* Yapı ile birlikte alandaki yapılaşma yoğunluğunun arttırıldığı şeklinde açıklamalar yer aldı.

Gelinen aşamada, İskenderun Belediyesi tarafından, kararın Danıştay’da temyiz sürecinin başlatılması beklenmektedir.

HABER : Ali GEZ

Paylaşın...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *