Herkes bilir ki, içinde bulunduğumuz aylar YAYLA dönemi.

Yaylalarda barınma imkanı olanlar her yıl Amanos tepelerine çıkar, şehrin sıcağından, vıcık vıcık terden, bunaltıcı havadan…