Ruhsatı olmayan işyerleri için teşvik

Bugüne kadar kayıt dışı çalışan işyerlerinin kayıt altına alınması kapsamında keşif ücreti ile ruhsat bedeli konusunda…