Güzergâh’ta değişiklik nedeniyle acele kamulaştırma

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) tarafından yapılmakta olan Batman-Dörtyol ham petrol boru hattı…