“İnsanca Yaşamak İstiyoruz !”

Türkiye Emekliler Sendikası İskenderun Şube Başkanı Mustafa Çankaya 1 Mayıs Bayramı ile ilgili basın açıklaması yayımladı.

Sendikanın basın açıklaması şöyle:

“1 Mayıs işçi sınıfının Birlik Mücadele ve Dayanışma gününü coşkuyla kutluyoruz.

6 Şubat tarihinde 13 ili etkileyen deprem felaketinde içinde üyelerimizin de bulunduğu hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarını kaybedenlere başsaglıgı, yaralılara geçmiş olsun dileklerimizi üzüntülerimizle birlikte sunuyoruz.

Bu depremde evini kaybeden yüzbinler,bmilyonlar olduğunu biliyoruz. Deprem bölgesinde yaşayan emekliler olarak, temel gıda maddelerine her gün yapılan zamlara karşı maaşlarımızın insanca yaşanacak bir seviyeye çıkarılması taleplerimizi her alanda duyurmaya çalışıyoruz.

Çok acil olarak emekli maaşlarına seyyanen zam yapılmalı.

Bizler dünün işçileri, emekçileri, kamu çalışanları, mimarları, mühendisleri, sağlık emekçileri, hukukçuları, küçük üreticileri, bugünün emeklileri olarak üretip her türlü değeri, alın terini ürüne veya hizmete dönüştüren dün bizlerin, bugün çalışma hayatına devam eden emekçilerin birlik, mücadele, dayanışma gününü, bayramını kutluyoruz.

1 Mayıs işçi sınıfının ve emeği ile geçinenlerin her türlü sömürüye ve üretenleri ürettiğine yabancılaştıran kapitalist sisteme karşı mücadele günüdür. Çünkü kapitalizm emeğin sömürüsünün sürekliliğini sağlamak için başta işçi sınıfı olmak üzere çalışanların dayanışma ve birlikteliğini ve örgütlenmelerini engellemek, engelleyemediği yerlerde de yandaş örgütlülükler kurmaktadır.

Emekçilerin ve emeklilerin yüzlerce yıl süren ve büyük bedeller ödediği mücadelesiyle elde ettiği ekonomik ve demokratik kazanımlarının korunması ve geliştirilmesi bugün düne göre çok daha önemli. Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada kapitalist sistem çalışanların ve emeklilerin haklarına saldırmaktadır.

En son Fransa’da halkın büyük öfkesine rağmen emeklilik yaşı yükseltildi. Tüm dünya da sendikalar üye kaybetmeye devam etmekte, hatta kendi kurdurdukları sarı sendikalara dahi tahammül edemez haldeler.

Ülkemizde ise durum dayanılmaz bir hal aldı. Sendikalı işçilerin oranı % 8’e kadar geriledi. İktidarın uyguladığı ekonomik politikalar neticesinde asgari ücret ortalama ücrete dönüştüğü gibi açlık sınırının da altına çekildi.

Biz emeklilerin büyük çoğunluğunun maaşı ise iktidar tarafından bilinçli olarak geriletilerek açlık sınırının altındaki asgari ücretinde altına geriletildi. İktidar uyguladığı ekonomik politikalarla çalışanları da emeklileri de yoksullukta eşitledi.

21 yıllık AKP iktidarı biz emeklilerin maaşlarını önce yoksulluk, daha sonra da açlık sınırı ve en son da asgari ücretin altına indirdi. Bunun için önce 2008 yılında ABO – Aylık Bağlama Oranını muz cumhuriyetlerinde dahi olmayacak bir orana kadar % 35’lere kadar düşürdü. Emekli maaşlarına milli gelir artışını eklemeye son verdi, TUİK’e müdahale edip, sahte enflasyon oranları açıklatarak maaş artış oranlarımızı gerçek enflasyonun altında arttırarak satın alma gücümüzü sürekli düşürdü.

İktidar bir taraftan bunları yaparken, bir taraftan da emeklileri sefalete itmesine karşı örgütlü olarak mücadele etmeyelim diye iktidara geldiği 2002 yılından itibaren yargı üzerinde baskı kurarak sendikal örgütlülüğümüze saldırdı. Kendisinden önceki iktidarların aksine sendika hakkında açtığı kapatma davalarını ısrarla takip etti. Yargı üzerinde sürekli baskı kurarak ilk sendikamızı ve ikinci sendikamızı yargı marifetiyle kapattı. Kurduğumuz 3. Sendikamızı da kapattırmak için yargı üzerindeki tüm gücünü kullanmaktadır.

14 Mayıs’ta seçim var. Biz emekliler olarak iktidarın sınıfsal tercihleri neticesinde açlık sınırının da altında bir yaşama mahkûm edilmemizi ve bunun neticesi olarak yazın sıcağında, kışın soğuğunda saatlerce ekmek kuyruklarında beklemek zorunda bırakılmamızı, pazara belki fiyatlar biraz ucuzlar diye akşamları gitmemizin, et ve meyve alamaz, torunlarımıza bayram harçlığı veremez hale getirilmemizin, yani bu asla hak etmediğimiz durumun hesabını soracağız.

14 Mayıs’tan sonra da oluşacak parlamentodan derhal Emekli Sendikaları Statü yasasının çıkarılması ve Anayasanın 51. ve 53. maddelerinin, Anayasanın 90. Maddesine uygun hale getirilmesi için mücadelemizi yükselterek sürdüreceğiz, çünkü insanca yaşamak istiyoruz”

Paylaşın...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir