İskenderun Belediye Meclisi Toplanıyor

İskenderun Belediye Meclisi, gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 1 Aralık 2022 Perşembe günü saat 15.00’da Belediye Meclis Salonunda toplanıyor.

Gündemdeki maddelerin görüşüleceği Meclis’e Belediye Başkanı Fatih Tosyalı Başkanlık edecek.

Meclis gündeminde şu konular yer aldı:

1. İskenderun sınırları içerisinde “İskenderun İlçesi V. Etap (Kent Merkezi) 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

2. İskenderun sınırları içerisinde “İskenderun İlçesi VI. Etap (Büyükdere Mahallesi) 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

3. 05.12.2018 Tarih ve 62 Karar nolu meclis kararının iptal edilerek TEKNOKENT ortaklığının devam edilmesi ve sermaye taahhüdünün yerine getirilmesi ile ilgili Özel Kalem Müdürlüğü teklifi.

4. Belediyemize Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca hibe edilen paranın kullanılması için 2022 Mali Yıl Gelir Bütçesinde; Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar tertibinde 32.000.000,00 TL gelir gösterilmek şartı ile Fen İşleri Müdürlüğünün 2022 Mali Yıl Gider Bütçesinin, Sosyal Tesisler Gider tertibine 32.000.000 TL ek ödenek verilmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi.

5. İskenderun Belediye Meclisinin 01.04.2021 tarih ve 36 Sayılı kararına konu sözleşmeli avukatlara ödenecek ücretin yeniden meclis tarafından görüşülerek ücretin belirlenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi.

6. Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Belediye Hizmet Binası bitişiğinde, Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün bulunduğu Sanat Galerisi (Eski Evlendirme Dairesi) olarak kullanılan binanın, iş yurtlarında üretilen ürünlerin satışı için mağaza olarak kullanılması maksadıyla Adalet Bakanlığı İskenderun M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğüne 31 Mart 2024 tarihine kadar bedelsiz olarak tahsis edilmesi ve Belediye Başkanına Tahsis Protokolünü imzalama yetkisi verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü teklifi.

7. Mülkiyeti Belediyemize ait olan, üzerinde Akarca İlkokulunun bulunduğu, Akarca 136 parsel sayılı taşınmazın, borçlara karşılık Maliye Bakanlığınca satın alınması karşılığında, Maliye Hazinesine bedelli olarak devri yönünde karar alınması ve alınan kararların uygulanması aşamasında, Belediye Başkanı Mehmet Fatih TOSYALI’ya ve Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü teklifi.

8. Belediyemize ait olan, üzerinde Kınalıada Camisinin bulunduğu, Bitişik Mahallesi 739 parsel sayılı taşınmazın, borçlara karşılık Maliye Bakanlığınca satın alınması karşılığında, Maliye Hazinesine, bedelli olarak devri yönünde karar alınması ve alınan kararların uygulanması aşamasında Belediye Başkanı Mehmet Fatih TOSYALI’ya ve Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü teklifi.

9. İskenderun Cırtıman Mahallesi, Cırtıman 852 parselden başlamak üzere önünden geçen yola şehadet mertebesine ulaşan Şehit Deniz Er Mevlüt Ergüven isminin söz konusu caddeye verilmesi ve Ulusal Veri Tabanına Şehit Deniz Er Mevlüt Ergüven Caddesi olarak belirlenmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi.

10. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesine göre OCAK/2023 ayı olağan meclis toplantısının tarih ve saatinin belirlenmesi.

Paylaşın...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *