4 Ekim’de Belediye Meclisi Toplanıyor

İskenderun Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 4 Ekim 2022 Salı günü saat 10.00’da Belediye Meclis Salonunda toplanıyor.

Belediye Başkanı Fatih Tosyalı Başkanlığında toplanacak olan mecliste gündemde bulunan şu maddeler görüşülecek:

1. İskenderun sınırları içerisinde “İskenderun İlçesi V. Etap (Kent Merkezi) 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

2. İskenderun sınırları içerisinde “İskenderun İlçesi VI. Etap (Büyükdere Mahallesi) 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

3. İskenderun sınırları içerisinde “İskenderun İlçesi VII. Etap (Cırtıman Mahallesi) 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

4. 2022/6 Sayılı Genelge Hükümlerince İdaremiz tarafından yapılması istenen iş ve işlemlerin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Yönetmeliği Görev, Yetki, Sorumlulukları ve Niteliklerine eklenmesi için gerekli meclis kararının alınması ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü teklifi.

5. Belediyemiz bünyesinde bulunmakta olan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün isminin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü olarak değiştirilmesi ve norm kadromuzda var olan G.İ.H sınıfında 1 dereceli Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü kadrosunun iptal edilerek yerine İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi hususunda gerekli meclis kararının alınması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi.

6. Yıl sonuna kadar ihtiyaca yetmeyeceği tahmin edilen ödenek kalemlerine 2022 Mali Yıl Bütçesine eklenmek üzere ek ödenek verilmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi.

Paylaşın...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *