2022 Yılı Kurban Hizmetleri

Hatay Valiliği, 8 Temmuz 2022 Cuma günü (AREFE) başlayacak Kurban Bayramı kapsamında, ilçelerdeki kurban kesim ve satış yerleri ile nöbetçi veteriner listesini, İskenderun Kaymakamlığı ise 2022 yılı kurban hizmetleri ile ilgili alınan kararları duyurdu.

Hatay Valiliği’nin yayımladığı listeler şu şekildedir :

İskenderun Kurban Hizmetleri Komisyonu, 17 Haziran 2022 tarihinde Kaymakamlık binasında toplanarak 2022 yılı kurban hizmetleri esnasında uygulanacak kuralları kararlaştırdı.

Kurban Komisyonun aldığı kararlarda :

1- 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve ilgili Yönetmelikler ile 03.06.2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 2022 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ doğrultusunda, bütün kurum ve kuruluşların üzerine düşen sorumlulukları titizlikle yerine getirmelerine,

2- 2022 yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ doğrultusunda İskenderun İlçesine kurbanlık hayvan girişlerine bayrama 15 gün kala izin verilmesine,

3- Yıl boyu denetim ve kontrolü yapılan Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktalarında,  İlçe Tarım Müdürlüğünce oluşturulacak ekipler tarafından, sorumluluk alanları içinde bulunan kolluk kuvvetleri ve zabıta ekipleri ile birlikte, daha sıkı denetim yapılması amacıyla 7/24 saat esasına göre nöbet tutulmasına ve hayvan hareketlerinin belge kontrolünün yapılmasına,

4- Geçici Kurban Satış yerine giriş kontrolü İskenderun Belediye Başkanlığınca yapılacak olup, İl dışından gelen kurbanlık hayvanlarda Yurt içi Hayvan sevklerine mahsus Veteriner Sağlık Raporu, İl içinden gelen hayvanlarda Nakil belgesi ve küpeli olma şartı aranacaktır. Girişte teslim alınan belgeler, İskenderun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin kontrolü sırasında teslim edilecektir. Belgesiz ve küpesiz hiç bir hayvan satış yerine girişi kabul edilmeyecektir.

5- Kolluk kuvvetlerince kaçak hayvan şevklerinin tespit edilmesi durumunda İlçe Tarım Müdürlüğü ile irtibata geçilerek gerekli işlemlerin yapılmasına,

6- Kurban satış ve kesim yeri listelerinin Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ gereği belirlenen esaslara uygun olarak, ilçe kurban hizmetleri komisyonu adına İlçe Belediye Başkanlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü personelinin katılımı ile sık sık kontrol edilmesi.

7- Kurbanlık hayvan satış yerlerinin, ilgili tebliğ doğrultusunda, etrafı çevrili, hayvan giriş ve çıkışlarının kontrol edilebileceği, yetiştirici, satıcı ve diğer vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde hazırlanmasına, şartları uymayan yerlere satış yeri izni verilmemesine,

8- Kurban satış ve kesim yerlerinde Pandemi ile ilgili gerekli tedbirleri alacaklardır.

 İmkanlar ölçüsünde maske dağıtımı yapılması, fiziki mesafe kurallarına uyulması, satış ve kesim yerlerinin tüm girişlerinde ve içerisinde belirli mesafelerde el antiseptiği bulundurulması hususlarında gerekli tedbirlerin alınmasına, bilgilendirici kuralların olduğu tabelaların asılmasına,

 Müşterilerin hayvan satış alanlarında uzun süre kalmamaları için uyarıların yapılmasına.

 Abdesthanelerde ve tuvaletlerde yeterli malzeme olması için gerekli tedbirlerin alınması ve devamlı sıvı sabun vs. bulundurulmasına,

9- Kasaplar; imkanlar nispetinde su geçirmeyen önlük, maske, eldiven, su geçirmez çizme kullanmalıdır. Her hayvan kesiminden sonra, eldiven değiştirilmeli, kesim aletleri yıkanmalı ve dezenfekte edilmelidir.

10- Mezbaha ve kurban kesim yerlerinde kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşasının önlenmesi için randevu sisteminin getirilmesi ve hayvan kesimi, yüzme, et paylaşımı ve benzeri işlemler esnasında sıra bekleyenleri sıkıntıya düşürmeyecek şekilde gerekli tedbirlerin alınmasına,

11- Bayram öncesi ve bayram süresince özellikle kurban kesimlerinin yoğun olduğu ilk iki gün İlçe Belediye Başkanlığı Zabıta birimlerince aralıksız denetim yapılmasına,

12- Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Kurban Komisyon kararlarının İlçe Belediye Başkanlıkları, İlgili Kurum ve Kuruluşlar ile İlçe Müftülüğünün web sitesinde yayınlanmasına,

13- Kurban hizmetlerinin uygulanmasına dair tebliğin 5. Maddesi (m) fıkrasında belirtilen “kesim yerlerinde komisyon üyesi kurum ve kuruluşlardan yeterli sayıda personel görevlendirilir ve ücretleri Kurban Komisyonu hesabından ödenir” hükmü gereğince İlçe komisyonlarınca belirlenen bir bedelin Kurban Satış ve Kesim Yerlerinden tahsil edilerek hesaptan ilgili personele ödenmesine;

14- Kurban Satış yeri olarak; 

► İskenderun Belediyesince belirlenen Modernevler Mahallesi Ağır Bakım Karşısında bulunan E-5 Yol üstü olarak belirtilmiştir.

► Kurban Satış yerinin telle çevrilmesi, -Gerekli altyapı ve su giderlerinin düzenlenmesi,

► Satıcıların ihtiyaçları için seyyar Banyo-WC ayarlanması, -Satış alanının çakıl taşlarıyla düzeltilmesi,

► Satış Alanına büyük bir bez afişle Kurban satış yeri yazılması (Kesim yapmak kesinlikle yasaktır, Kesim izni verilen yerlerin yine bez afişle aynı yere yazılması.

► Kurban satış zamanında oradaki atıkların zamanında periyodik olarak temizlenmesi.

► Kurban satış yerinde insanların kolay ulaşımı ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için brandalı üstü kapalı alanların yapılması

15- Kurban Kesim yeri olarak ; 

Müftülüğümüze başvurarak toplu kesim yaptırmak isteyen ve Komisyonca belirlenen şartları taşıyanlardan bir defaya mahsus olmak üzere 400 TL ücret alınmasına oy birliğiyle karar verilmiş olup, 28 Haziran 2022 tarihinde tekrar toplanma kararı alınmıştır” ifadeleri yer aldı.

Paylaşın...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *