İskenderun Kent Konseyi toplandı

İskenderun Kent Konseyi genel kurulu 31 Ocak 2022 Pazartesi günü Belediye Kültür Merkezi’nde 2022 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Dr. Vahit Çalışır başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündemde yer alan;

* Yazışmalarda kullanılmak üzere geçici logo kabul edildi, toplantı katılımcılarının logo ile ilgili görüş ve önerileri kaydedildi, bir sonraki genel kurul toplantısında alternatif logo taslaklarının yeniden görüşülmesi kararlaştırıldı.

SAHİLE BÜYÜK İSKENDER HEYKELİ YAPILMASI

* Masrafları Mimarlar Odası tarafından karşılanmak üzere İskenderun Sahili’nde Büyük İskender Heykelinin yapılması konusu görüşüldü, Konsey yürütme kurulu üyesi Mimar Nesrin Okur bu konuda genel kurul üyelerine bilgi verdi, yapılan oylama ile konunun İskenderun Belediye Meclisine sunulmasına karar verildi.

ÇOCUKLARA MAYTAP SATAN İŞYERLERİNE 6 AY KAPATMA CEZASI TEKLİFİ

* Yasak olmasına rağmen İskenderun’da bazı esnafların çocuklara maytap sattıkları, maytap patlatılması sonucunda bazı çocukların zarar gördüğü genel kurulda dile getirildi. Başkan Dr. Vahit Çalışır, bu konuda genel kurula bilgi aktardı. İskenderun Belediye Meclisine sunulmak üzere, çocuklara maytap satan isyerlerinin 6 ay boyunca çalışma ruhsatlarının men edilmesine yönelik teklifi oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.

GENÇLİK, KADIN VE ENGELLİ KOMİSYONLARI

Genel Kurul toplantısında Konseyin Gençlik, Kadın ile Engelliler komisyonlarına başkanlar seçildi, bu komisyonların bir an önce oluşturulması ve faaliyetlerine başlaması istendi.

KONUŞMALAR

İskenderun kent Konseyinin genel kurul toplantısına katılan Hatay Milletvekili Suzan Şahin konseyin çalışmalarına yön vermek üzere tekliflerini içeren bir konuşma yaptı.

Ayrıca, konseyin genel kurulunu oluşturan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yaptıkları konuşmalarla çok çeşitli konulardaki talep ve tekliflerini konsey yürütme kuruluna ilettiler.

Paylaşın...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *