Meclis gündemindeki 10 konu görüşüldü

İskenderun Belediye Meclisi 1 Eylül 2021 tarihinde Belediye Başkanı Fatih Tosyalı Başkanlığında toplanarak gündeminde bulunan konuları görüştü.

Meclis gündeminde görüşülen konular şu şekilde sonuçlandı :

1) Aşkarbeyli Mıntıkası 2993 ada 3 No’lu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi oy birliği ile kabul edildi.

2) Konarlı Mıntıkası 274 ada 31 No’lu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi oy birliği ile kabul edildi.

3) Aşkarbeyli Mıntıkası 6683 No’lu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi oy çokluğu ile kabul edildi.

4) Akçay (Muhacirin) Mahallesi Ahmet Tor Kışlasına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi oy çokluğu ile kabul edildi.

5) 3. Mıntıka 718 No’lu parselde kavşak noktasında köşe kırığını kaldırmaya yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi komisyon raporu yetişmediği için gelecek meclis toplantısında görüşülecek.

6) 2. Organize Sanayi Bölgesi 946, 947 (yeni 970 parsel) ve 948 numaralı parseller önü liman amaçlı 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi oy çokluğu ile kabul edildi.

7) 3. Mıntıka 280 No’lu parselde İskenderun Belediye Meclisinin 20.05.2021 tarih ve 46 sayılı kararı ile Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.06.2021 tarih ve 157 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süreci içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi oy birliği ile kabul edildi.

8) İskenderun Belediyesi Taşınmazların İdaresi Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hakkında yapılan değişiklik ile ilgili meclis kararı alınması hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü teklifi oy birliği ile kabul edildi.

9) Mülkiyeti Belediyemize ait Çay Mahallesi Mete Aslan Bulvarı İskenderun Plaza B Blok 1. Kat 25-26-27-28 numaralı bağımsız bölümler ile 2. Kat 29-32 numaralı bağımsız bölümler, 2 yıl süre ile İskenderun Kaymakamlığı İlçe Halk Kütüphanesine tahsis edilmiş olup, tahsis süresi sona erdiğinden, söz konusu taşınmazların İskenderun Kaymakamlığı İlçe Halk Kütüphanesi Hizmet Binası olarak kullanılması maksadıyla 2 yıl bedelsiz olarak tahsis edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü teklifi oy birliği kabul edildi.

10) Belediyemize ait Karayılan Mahallesi 256 ada 1 parsel sayılı taşınmazın İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğü tarafından gümrük iş ve işlemlerin yapılması, TIR park alanlarının yeterli olmadığından dolayı yaşanan problemlerin ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi ve gümrüklü saha işletmesi amacıyla, Ticaret Bakanlığına 5 (beş) yıl süreyle bedelsiz tahsis edilmesi hususundaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü teklifi oy çokluğu ile kabul edildi.

Paylaşın...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *