Başkan Tosyalı, 1 Gündem Maddesi’ni Geri Çekti

İskenderun Belediye Meclisi Belediye Başkanı Fatih Tosyalı Başkanlığında 1 Kasım 2019 Cuma günü Saat 14.30’da Belediye Meclis Salonunda toplandı.

Toplantıda 3 gündem maddesine Sarıseki Mahallesi’nde Parke Taş İmalat Atelyesi kurulması ile ilgili 1 madde eklenmesi teklifi oylanarak kabul edildi. Görüşülen gündem maddeleri şöyle :

SOSYAL TESİSLERİN KAMU KURUMLARINA TAHSİSİ

Gündemin birinci maddesi şöyleydi :

1-Belediyemiz tasarrufunda bulunan bir adet sosyal tesisin İskenderun M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğüne 3 yıllığına kardan %50 vermek koşuluyla tahsis edilmesi ve bu konuda Belediye Başkanı Mehmet Fatih TOSYALI’ya protokol imzalaması için yetki verilmesi ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğü teklifi.

Meclis AK Parti grubu gündemin birinci maddesine ek olarak bir önerge verdi. Önergeye göre Belediye tasarrufundaki tüm sosyal tesislerin kamu kurumlarına 5 yıllığına tahsisi teklif edildi. Yapılan görüşmeler sonucunda “3 yıl” olarak önerge değiştirildi.

Yapılan oylama sonucunda gündemin birinci maddesi ve AK Parti grubunun bu maddeye ek olarka sunduğu teklif oy birliği ile kabul edildi.

Meclis Gündeminin ikincisi de oy birliği ile kabul edildi :

2-02.10.2019 Tarih ve 68 sayılı meclis kararında Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı yer almamış olup, bu nedenle her tür işyeri için Ulusal Bayramlar ve Hafta Tatillerinde Çalışma Ruhsat Harcı olarak 25 m²’ye kadar olan işyerleri için 100 TL, 26 m²’den 100 m²’ye kadar olan işyerleri için 200 TL, 101 m²’den 250 m²’ye kadar olan işyerleri için 300 TL, 251 m²’den 500 m²’yekadar olan işyerleri için 400 TL, 500 m²’den yukarı alana sahip işyerleri için 480 TL olarak Tatil Günleri Çalışma Ruhsat Harçlarının tespit edilmesi ve harç tahsilat ayının Ocak ayı olarak belirlenmesi ile ilgili Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü teklifi.

BAŞKAN TOSYALI YETKİSİNİ KULLANDI…

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Meclis gündeminin üçüncü maddesini geri çekti.

Tosyalı, 1/1000 Ölçekli İmar Planının hazır olduğunu, ancak HBB Meclisinin 1/5000’lik nazım planı sürecinin henüz tamamlanmamış olduğunu, bu nedenle İskenderun Belediyesi’nin 1/1000’lik İmar Planının yürürlüğe girmesinin Şubat 2020 ayına kalabileceğini, hatta Mart ayını bulabileceğini söyledi.

Meclis gündeminden geri çekilen üçüncü madde şu şekilde :

3-İptal edilen İskenderun Kent Merkezi ve yakın çevresi İmar Planının Nazım İmar planı doğrultusunda yeniden düzenlenerek yaklaşık 3.250 hektar alanda, 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.

SARISEKİ’DE PARKE TAŞ İMALAT ATÖLYESİ KURULMASI

Meclis toplantı başlangıcında gündeme alınması oy birliği ile kabul edilen Emlak İstimlak Müdürlüğü teklifi dördüncü madde olarak görüşüldü.

İskenderun Belediyesi’nin ihtiyaç duyduğu parke taşı İskenderun Sarıseki Mahallesi’nde kurulacak Atölye’de üretilecek ve ucuza mal edilecek.

İskenderun Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile kabul edilen teklif ile;

Sarıseki eski belediye garajını da içine alan toplam 2 bin 865 metrekarelik iki parsel, ücretsiz olarak, bir yıllığına, Parke Taşı İmalat Atölyesi kurulmak üzere, İskenderun M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğüne tahsis edildi.

İskenderun’un tüm kaldırım ve yollarının parke taşı bu atölyeden ucuza karşılanacak…

Başkan Tosyalı gündemin üçüncü maddesi ile ilgili olarak, basın mensuplarının ve misafirlerin dışarı çıkması sonrası Meclis üyelerine özel bilgilendirme sunumu yaptı.

İskenderun Belediye Meclisi 2 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 14.00’te toplanma kararı aldı.

Paylaşın...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *